Nevada Group

 

 

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนวาด้าอินน์ อุบลราชธานี     

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนวาด้า ซีนีม่า สำนักงานใหญ่                  

436/1 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000                         
โทร.  045313352-5                                                                           
แฟกซ์. 045313350  

NEVADA CINEMA Limited Partnership
436/1 CHAYANGKUL RD., MUANG DISTRICT, UBONRATCHATHANI 34000
TEL. +6645 313 352 - 5
FAX. +6645 313 350
 
    

 

      บริษัท เนวาด้า เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนวาด้า ซีนีม่า  สาขาที่ 00001

68/3 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
โทร. 043516380 - 1 
แฟกซ์: 043516382

NEVADA CINEMA 

68/3 TEWAPIBAN RD., MUANG DISTRICT, ROI-ED 45000

TEL. +6643 516380-1
FAX. +6643 516382


     บริษัท เค ดี เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด  

บริษัท เค ดี เอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด

436/2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร.045-313351-6
แฟกซ์. 045-313350

KDN CONSTRUCTION CO.,LTD

436/2 CHAYANGKUL RD., MUANG DISTRICT, UBONRATCHATHANI 34000

TEL. +6645 313 351 - 6
FAX. +6645 313 350


     ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล อินเตอร์ฟู้ดส์ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล เรสเตอรองต์ สำนักงานใหญ่

436/2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร.045-313351-6
แฟกซ์. 045-313350

UBON RESTUARANT Limited Partnership

PARTNERSHIP 436/2 CHAYANGKUL RD., MUANG DISTRICT, UBONRATCHATHANI 34000

TEL. +6645 313 351 - 6
FAX. +6645 313 350