รอบฉาย เนวาด้า อุบลราชธานี

Thor: The Dark World

ธอร์: เทพเจ้าสายฟ้า โลกาทมิฬ

12:40F 14:00A 14:50F 16:10A 17:00F 18:30A 19:20F 20:40A 21:30F 22:50A 23:40F

3D 10:40C 13:00C 15:20C 17:40C 20:00C 22:20C


Ender’s Games

สงครามพลิกจักรวาล

10:40D 12:50D 15:00D 17:10D 19:20D 21:30D 23:40D


ฮาชิมะ โปรเจกต์

Hashima Project

10:45B 11:45B 13:00B 14:00E 15:15B 16:15E 17:30B 18:30E 19:45B 20:45E 22:00B 23:00E


ต้มยำกุ้ง 2

The Protector 2

13:30G 15:30G 17:30G 19:30G 21:30G 23:30G

รอบฉาย เนวาด้า ร้อยเอ็ด

Thor: The Dark World

ธอร์: เทพเจ้าสายฟ้า โลกาทมิฬ

10:20B 12:45A 15:00A 17:00B 19:20A 21:30A


Ender’s Games

สงครามพลิกจักรวาล

10:40A 17:15A


ฮาชิมะ โปรเจกต์

Hashima Project

12:30B 14:45B 19:20B 21:30B


ต้มยำกุ้ง 2

The Protector 2

 

11:00C 13:00C 15:00C 17:00C 19:00C 21:00C

รอบฉาย เนวาด้า อุดรธานี

Thor: The Dark World

ธอร์: เทพเจ้าสายฟ้า โลกาทมิฬ

11:00A 13:00A 15:10A 17:20A 19:30A 21:30A

3D 12:00D 18:35D 20:35A


Ender’s Games

สงครามพลิกจักรวาล

11:15C 13:20C 15:25C 17:30C 19:35C 21:40C


ฮาชิมะ โปรเจกต์

Hashima Project

14:00D 16:15D


ต้มยำกุ้ง 2

The Protector 2

11:30B 13:30B 15:30B 17:30B 19:30B 21:30B

รอบฉาย เนวาด้า สกลนคร

Thor: The Dark World

ธอร์: เทพเจ้าสายฟ้า โลกาทมิฬ

10:00B 12:00A 14:20A 16:50B 19:10A 21:30A

 

Ender’s Games

สงครามพลิกจักรวาล

10:00A 16:40A

 

ฮาชิมะ โปรเจกต์

Hashima Project

12:20B 14:35B 19:10B 21:30B

 

ต้มยำกุ้ง 2

The Protector 2

11:00C 13:00C 15:00C 17:00C 19:00C 21:30C