อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งาน

 

ขณะนี้ระบบจองตั๋วออนไลน์อยู่ระหว่างการทดสอบใช้งาน

ท่านสามารถทดสอบใช้งานระบบนี้ได้ แต่ข้อมูลการจองของท่านจะไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง

 

ระบบจองตั๋วชมภาพยนตร์

  • เลือกภาพยนตร์
  • เลือกรอบฉาย
  • เลือกที่นั่ง
  • ยืนยันและบันทึกข้อมูล