รอบฉาย เนวาด้า สกลนคร

9 ศาสตรา

10:30

13:05

17:10

19:10