โปรโมชั่นและกิจกรรม

เนวาด้าจัดให้

เนวาดา้จัดให้ ดูครบ 10 เลือกได้

หมดเขต 30 มิถุนายน 62 นี้นะ

1. บัตรชมภาพบนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง   หรือ

2. น้ำอัดลม+ ป๊อบคอร์น  1  ชุด